Full-time Academic Staff


Chair Prof. Lixian Jin (Dean)

Chair Prof. Lixian Jin (Dean)

2018.08.18

Office Phone:+853-85902550
Email:lixianjin@cityu.mo


Prof. Zhong Wang (Associate Dean)

Prof. Zhong Wang (Associate Dean)

2018.08.18

Office Phone:+853-85902701
Email:zwang@cityu.mo


Prof. Heyong Shen

Prof. Heyong Shen

2018.08.18

Office Phone:+853-85902725
Email:shenheyong@cityu.mo


Assoc.Prof. Daibo Xiao

Assoc.Prof. Daibo Xiao

2018.08.18

Office Phone:+853-85902767
Email:dbxiao@cityu.mo


Assoc.Prof. Huiling Hsish

Assoc.Prof. Huiling Hsish

2018.08.18

Office Phone:+853-85902739
Email:celinehsieh@cityu.mo


Assoc. Prof. Ray Yuen-Ling Choy

Assoc. Prof. Ray Yuen-Ling Choy

2018.08.18

Office Phone:+853-85902591
Email:raychoy@cityu.mo


Assoc. Prof. Bo Hu

Assoc. Prof. Bo Hu

2018.08.18

Office Phone:+853-85902726
Email:hubo@cityu.mo


Asst. Prof. Iris Ngan-Leng Mak

Asst. Prof. Iris Ngan-Leng Mak

2018.08.18

Office Phone:+853-85902732
Email:ngmak@cityu.mo


Asst. Prof. Yanju Shao

Asst. Prof. Yanju Shao

2018.08.18

Office Phone:+853-85902538
Email:yjshao@cityu.mo


Asst. Prof. Yiwen Wang

Asst. Prof. Yiwen Wang

2018.08.18

Office Phone:+853-85902851
Email:tulipswang@cityu.mo


共 4 頁,顯示 1 - 10 個

回最頂
現正招生
Open for Admission
課程課表
Timetable